Cyprus

Cyprus is half Grieks en half Turks en is het meest oostelijke eiland in de Middellandse Zee. Turkije ligt op 72 km, Egypte op 350 km. Na Sicilië en Sardinië is Cyprus het grootste eiland in de Middellandse Zee. De oppervlakte van Cyprus is 9250 km2, ongeveer net zo groot als Noord-Nederland.
Cyprus is sinds 1974 niet meer volledig Grieks. In dat jaar heeft Turkije het noordelijk deel van het eiland ingenomen en sindsdien zijn er spanningen tussen beide landen. De hoofdstad van Cyprus in Nicosia.
In het noorden (aan de Turkse zijde) ligt het voornamelijk uit kalksteen bestaande Kyreniagebergte. Dit gebergte is bijna een kilometer hoog en het gebergte valt op door de spitse piekken. Behalve die van Kyrenia, komen hier verder geen havens voor.
In het zuidelijk gedeelte van het eiland ligt het Troödosgebergte met de Olympus als hoogste top van het eiland. Dit gebergte glooit veel meer en klimt geleidelijk naar bijna twee kilometer hoogte. Tussen deze bergmassieven ligt de Mesaoria, een groene vruchtbare vlakte. De zuid- en oostkust hebben brede baaien en hier zijn dan ook verschillende havens te vinden: Famagusta, Paphos, Larnaka en Limassol. Binnenrivieren kent Cyprus niet. Het zijn merendeels bergbeken die ook nog alleen in bepaalde perioden water hebben. Cyprus was in het verleden dicht bebost, maar begin deze eeuw waren de berghellingen bijna kaal door o.a. ontbossing en bosbranden. Herbebossing heeft er voor gezorgd dat op dit moment bijna één vijfde van het eiland weer bebost is. Cyprus heeft zijn naam te danken aan de handel in koper in de oudheid. Kypros is namelijk koper in het Grieks.
De bevolking staat bekend als zeer gastvrij.