Geschiedenis


Cyprus kent een vrij lange voorgeschiedenis die helemaal teruggaat tot circa 10.000 voor Christus, toen de eerste bewoners zich op het eiland vestigen.  Vanuit Griekenland kwamen rond 1200 voor Christus de eerste immigranten die stadskoninkrijken zoals Pafos, Tamassos en Salamis stichtten. De Grieken waren bij lange na niet het laatste volk dat over Cyprus heerste. Ook de Assyriërs, Perzen,  Romeinen en Byzantiërs waren er ooit de baas. Bovendien maakte Cyprus tussen 1571 en 1878 onderdeel uit van het Ottomaanse Rijk. De Grieken kwamen in 1821 in opstand tegen de Turken en mede hierdoor is de onderlinge verstandhouding nog altijd slecht. In 1878 vestigden de Britten zich op Cyprus omdat zij zeer te spreken waren over de strategische ligging van het eiland. Later, toen Turkije zich in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van Duitsland begaf, nam Groot-Brittannië de leiding over het eiland over en maakte er in 1925 een kroonkolonie van. Vanaf 1960 is Cyprus een zelfstandige staat, met een Grieks en een Turks deel. Dwars door de hoofdstad Nicosia loopt de scheidingslijn. Alleen het Grieks-Cypriotische deel is aangesloten bij de Europese Unie.